Hardcore

Svensk punk, hardcore och grindcore

Svensk punk, hardcore och grindcore

Punken tågade in i Sverige under 1970-talet. Musikstilens frammarsch beror till stor del av det brittiska bandet Sex Pistols som räknas som pionjärer inom genren. Gruppen blev bannlyst i olika sammanhang eftersom de ansågs vara oerhört kontroversiella. Att punkband är just kontroversiella är allmänt känt. Vanliga punktexter handlar om att opponera sig mot orättvisor och…