Svensk punk, hardcore och grindcore

Punken tågade in i Sverige under 1970-talet. Musikstilens frammarsch beror till stor del av det brittiska bandet Sex Pistols som räknas som pionjärer inom genren. Gruppen blev bannlyst i olika sammanhang eftersom de ansågs vara oerhört kontroversiella.

PunkfrillaAtt punkband är just kontroversiella är allmänt känt. Vanliga punktexter handlar om att opponera sig mot orättvisor och slå ett slag för de som befinner sig på en lägre nivå i samhället. På sjutiotalet fanns det ett lika starkt behov i Sverige som på övriga håll i världen att framföra banbrytande musik. Hela konceptet stod i fokus, d.v.s. inte enbart musiken utan även texterna som förvisso kunde variera en hel del i seriösitet och slagkraftighet. Många punktexter är politiskt präglade medan vissa texter ibland bara är nonsens.

På flera orter runt om i Sverige blev punken en framträdande subkultur. Vanliga bandnamn som förknippas med svensk punk är Asta Kask och Ebba Grön. Det sistnämnda bandet bildades 1977 av bland annat Joakim Thåström som med åren blivit en känd soloartist. Namnet Ebba Grön är en förvrängning av en poliskod som hade anknytning till Operation Leo som innebar att en tysk terrorist planerade att kidnappa dåvarande invandrarminister Anna-Greta Leijon. Den ursprungliga koden var ”Ebba röd”. När gripandet utfördes fick Ebba Grön utrymme i radion.

Hardcore är nära besläktad med punken. Det är en subgenre som också uppkom under 1970-talet. Stilen kännetecknas av att den oftast är tyngre och snabbare än punken. Hardcore har kanske i större grad en politisk prägel. Det är vanligt att anhängare av hardcore är straight edge. Det är en livsstil som innebär att man tar avstånd från bland annat droger, alkohol och tobak. Vegetarianism är också ett starkt inslag inom livsstilen men är frivillig för alla som är straight edge.

Ytterligare en musikstil som är en förgrening av den tyngre musiken är Grindcore. Ett av de mest kända banden som spelar Grindcore är Napalm Death. Deras musik räknas som extrem och har tydlig koppling till extrema stilar så som Death Metal. Bandet bildades 1981 i England och är bland annat känt för att ha världsrekordet i kortast låt. Den heter You Suffer och är endast 1,3 sekunder lång. I Sverige heter det främsta bandet Nasum. P.g.a. deras politiska driv och flitiga turnerande så har svensk Grindcore fått sig ett uppsving. Nasum bildades dock så sent som 1992 – vilket är drygt 10 år senare än när Napalm Death bildades.